De fabrieken waar onze producten worden geproduceerd zijn BSCI gecertificeerd.

De hele supplychain (van het katoenzaadje tot aan het eindproduct is SA-8000, Detox, GOTS en FairTrade gecertificeerd.

  

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD hierna aangeduid met GOTS staat internationaal bekend als HET keurmerk voor biologische textielproducten.

GOTS stelt strenge eisen aan milieuaspecten en de sociale omstandigheden tijdens het gehele productieproces: beginnend bij het katoenproject Chetna , de ginner, spinner, wet processing, CMT tot en met het product in de verpakking.

Onafhankelijke auditeurs verzorgen ter plaatse in India bij onze stakeholders zeer regelmatig controles op de gestelde milieu eisen, productverwerkingen op alle niveaus en de sociale omstandigheden van de mensen die de producten maken.

De gehele productie keten heeft een GOTS certificering.

 

FAIRTRADE

Producten met het Max Havelaar Fairtrade keurmerk garanderen u dat er is ingekocht tegen een rechtvaardige prijs onder eerlijke handelsvoorwaarden.

Afspraken over prijs- en afname garanties met kleinschalige boerenbedrijven in ontwikkelingslanden (in ons geval in India) stellen hen in staat te kunnen leven van hun werk maar ook verder kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Jaarlijks wordt een deel van de Fairtrade bijdrage die wij voor de katoen betalen in India , besteed aan lokale watervoorzieningen , trainingen en voorlichting, maar ook kinderopvang en scholing.

De gehele productieketen is op onze wijze zowel Fairtrade alsmede GOTS gecertificeerd.

 

BSCI

BSCI is een initiatief van bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen.

BSCI biedt bedrijven een gedragscode aan, die hen ondersteunt bij hun inspanningen om een ethische toeleveringsketen op te zetten.

Deze gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen.

Hierbij gaat het om de volgende sleutelbegrippen: een maatschappelijk verantwoord beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, non-discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, uitbetalen van een minimumloon, voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid

 

SA-8000

Social Accountability 8000, website : https://sa-intl.org/

 

SA8000 is 's werelds meest toonaangevende internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Dit betreft een controleerbare certificering, gebaseerd op internationale normen voor de werkomgeving zoals die zijn vastgelegd in de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Universele Verklaring van de rechten van de mens en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind.

Dit karakteriseert bedrijven die waarde hechten aan de rechten en het welzijn van de werknemers. Een bedrijf dat het SA8000 certificaat heeft ontvangen garandeert naar de buitenwereld en naar de eigen werknemers een veilige werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden passend bij de lokale omstandigheden.

Een veilige werkplek en goede voorwaarden voor de medewerkers verhogen de werkmoraal en een verbeterde communicatie tussen de manager en de werknemer.

Het SA8000 certificaat geeft aan dat het bedrijf staat achter de afschaffing van kinderarbeid.

 

De productie locatie wordt per jaar gecontroleerd door externe partners. Een van de controles is een aangekondigd bezoek en bij de andere jaarlijkse controle komt het auditteam onverwacht. De controles worden zeer grondig uitgevoerd en duren gewoonlijk 2-3 hele dagen. Bij elke controle wordt een groot aantal verschillende documenten en contracten doorgenomen en worden grondige inspecties ter plekke, gesprekken met medewerkers en checks bij vakbonden en de plaatselijke autoriteiten uitgevoerd.

 

DETOX

https://www.greenpeace.org/international/act/detox/

Een certificering van Greenpeace m.b.t. het veilig, milieu verantwoord verven en bleken van stoffen.

Hergebruik van water en energie en afbreekbare kleur en verfstoffen staan hierin centraal.

 IS HET WEER TIJD VOOR EEN NIEUWE TRUI OF EEN GEHEEL NIEUWE GARDEROBE?

Uw gedragen kleding waar u op uit bent gekeken is voor een ander weer een leuke aanvulling in zijn kledingkast.

Daarom vragen wij u vriendelijk om de kleding weg te brengen naar een inzamelpunt, tweedehandswinkel of iemand in uw omgeving. Dan kan het kledingstuk een tweede leven krijgen of hergebruikt worden in het maken van nieuwe stoffen. 

Blue Industry maakt uiteraard ook gebruik van deze stoffen én laat de afgekeurde artikelen weer verwerken tot nieuwe stoffen.

 

 DE DOOS WAARIN WIJ UW ARTIKELEN VERZENDEN IS EEN PIZZA DOOS GEWEEST

Uiteraard is bovenstaande een aanname. Wat zéker is, is dat de doos gerecycled is en wij vragen u vriendelijk om deze cyclus in stand te houden.